Tuesday, 25 September 2012

TINTA PENULIS

Assalamuaalaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 1Malaysia. Bersyukur saya ke hadrat Allah SWT kerana dengan izinnya dapat saya membina sebuah laman blog sebagai membudaya ICT dalam kehidupan seharian. Memang tidak dinafikan pada era ini, peranan ICT sebagai medium bagi memperoleh pengetahuan sangat penting. Sebagai mahasiswa, saya terpanggil untuk menyahut seruan ini demi mempertingkatkan pengetahuan saya dalam pelbagai bidang khususnya bidang pendidikan serta dapat menyebarkan ilmu kepada masyarakat sedaya mungkin. Kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sentiasa mendorong saya untuk melanjutkan pelajaran khususnya suami tersayang Cikgu Azman dan anak-anak tercinta. Tidak dilupakan kepada pihak KPM yang telah memberi ruang dan peluang kepada saya untuk melanjutkan pelajaran dan kepada semua pensyarah pembimbing saya yang tidak jemu mencurahkan ilmu sepanjang pengajian saya. Semoga sokongan semua pihak diberi ganjaran pahala oleh Allah tuhan pentadbir alam. Terima kasih.

No comments:

Post a Comment